<-1919_xxx_01_04 1919_xxx_01 1919_xxx_01_06->

Coba van Nieuwenhuyzen Rina Vermet Domus Vermet

1919_xxx_01_05

1919_xxx_01_05

Ref 19: Domus Martinus Vermet, geb. 30-12-1881 's-Heer Arendskerke, overleden 16-01-1966 Leidschedam
Jacoba Wilhelmina van Nieuwenhuyzen (Coba) geb. 9-1-1885 's-Heer Arendskerke, overleden 27-11-1973 Leidschendam.
Rina Vermet, geb. 15-1-1918 Herwijnen, overleden 10-01-1985 Apeldoorn.
Ze hadden nog een kind : Willem Kornelis Vermet, geb. 2-9-1920 Herwijnen, overleden ..-01-1987 Grosse Pointe (Mi., USA).

Domus was de hervormde dominee van Herwijnen.

Intree zondag 10 oktober 1909, 1ste standplaats. Afscheid 21 november 1920. Beroepen naar Klaaswaal.

Bij zijn afscheid heeft hij het over "onze Jongelings- en Knapenvereenigingen, waarvan ik zoo menig jaar voorzitter mocht zijn en ... onze beide meisjesvereenigingen, waarvan mijn vrouw de leiding had..."

Domus schreef zijn preken in schriften, waarvan ik er de nodige bezit. Op zijn oude dag heeft hij ze nog eens akelig netjes overgeschreven in een dikke bundel en met wat annotaties in de kantlijn.

Daarvan lijkt het volgende mij interessant te kunnen zijn i.v.m. de fotos:

Burgemeester is H.J. Smit.

Heer van Herwijnen: Baron Guericke.

Diens rentmeester: Mr. G.J. Kolff, advocaat en notaris in de gemeente woonachtig.

1910, 14 maart - Feestrede-Jaarfeest Chr. J. Vereeniging

1913, 12 Jan. - s voorm. veel sneeuw

1914, 11 Jan. - s voorm. Zr koud, strenge vorst

1914, 22 Nov.- Veel sneeuw en strenge vorst

1916, 14 Maart - Feestrede 25-jarig bestaan afd. C.J.V.

1917, 4 Febr. - "Rivier (de Waal) vast. Amerika breekt de diplomatieke betrekkingen met de Centralen af. Verscherpte bepalingen aangaande den duikbootoorlog". [Dat zal dus wel doos xxx 21 zijn.

1917, 25 Febr. - "Te middernacht schoot de rivier los, kruiend ijs, s morgens blank water met groote ijsbergen aan de oevers! Een indrukwekkend gezicht. In Herwijnen geene ongelukken tot dusver.

1919, 31 Dec. - "Hooge vloed door storm, vele huizen buitendijks moesten worden ontruimd. Een noodtoestand".

1920, 11 Jan. - stormschade aan de kerk

1920, 18 Jan. - "Onrustbarend hooge waterstand, dijkwacht opgeroepen".Coba van Nieuwenhuyzen

Rina Vermet

Domus Vermet

Terug naar Begin , Personen , Dozen.